Đề xuất cấp thẻ BHYT cho cựu quân nhân

Phiên bản để inGửi EmailPhiên bản PDF
Đề xuất cấp thẻ BHYT cho cựu quân nhân

Hiện cả nước có hơn 2,3 triệu hội viên hội cựu chiến binh được hưởng chế độ bảo hiểm y tế (BHYT). Tuy nhiên vẫn còn các nhóm đối tượng là cựu quân nhân chưa được hưởng chính sách này. Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã đề xuất chính sách BHYT đối với hội viên là cựu quân nhân.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam vừa gửi Bộ LĐ-TB-XH và Bộ Y tế đề xuất chính sách BHYT đối với hội viên hội cựu chiến binh là cựu quân nhân. 

Theo Hội Cựu chiến binh Việt Nam, sau khi điều tra, khảo sát, phân loại đối tượng, nghiên cứu, tổ chức đã xác định có hơn 2,3 triệu hội viên đã được hưởng chính sách BHYT theo quy định của luật BHYT và Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật BHYT.

Ngoài các nhóm đối tượng đã được hưởng chính sách, theo quy định tại Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam, còn các nhóm đối tượng là cựu quân nhân được xem xét kết nạp vào hội nhưng chưa được hưởng chính sách này, gồm: 

Quân nhân lên đường nhập ngũ - NGỌC DƯƠNG

Hạ sĩ quan, binh sĩ nhập ngũ sau ngày 30.4.1975 đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ về định cư tại các xã, huyện, tỉnh miền núi; xã, huyện biên giới đất liền, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Những người nhập ngũ sau ngày 30.4.1975 đến ngày 31.8.1989. Quân nhân đã hoàn thành nhiệm vụ ở tuyến đầu biên giới, hải đảo.

Những quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự là Đảng viên Đảng CSVN hoặc có thành tích xuất sắc trong thời gian tại ngũ được khen thưởng từ giấy khen trở lên. 

Những quân nhân, cựu quân nhân được Bộ Quốc phòng đào tạo thành sĩ quan dự bị. 

Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành, hiện có 708.833 hội viên hội cựu chiến binh là cựu quân nhân, trong đó có trên 283.000 người đã được hưởng bảo hiểm y tế. Số còn lại chưa được hưởng khoảng 425.000 người.

Sau khi hết nghĩa vụ quân sự, trở về địa phương, hầu hết cựu quân nhân về nông thôn, lao động sản xuất. Điều kiện gia đình của đối tượng này phần lớn là khó khăn, không có nguồn thu nhập ổn định. 

Vì vậy, theo ý kiến của hội cựu chiến binh 63 tỉnh, thành, việc nghiên cứu, đề xuất thực hiện chế độ BHYT với cựu quân nhân trong thời điểm hiện nay là phù hợp và rất cần thiết. 

Hội Cựu chiến binh Việt Nam dự toán ngân sách nhà nước hàng năm chi đóng BHYT cho các hội viên là cựu quân nhân là khoảng hơn 413 tỉ đồng/năm.

Mức chi dựa trên cơ sở mức đóng bằng 4,5% lương cơ sở (hiện là 1,8 triệu đồng) theo Nghị định 146. 

Tổ chức này đánh giá, việc thực hiện chính sách BHYT đối với cựu quân nhân có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần tăng cường an sinh xã hội, tác động tích cực đến quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Nguồn: Thu Hằng/thahnien.vn